Δρ. Δημήτριος Μπάμπας

Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών

Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

4ος όροφος, δυτική πτέρυγα, γραφείο 16

τηλ: 2310 998430

fax: 2310 998069

email: elecom@physics.auth.gr

 

 

Διοικητική υποστήριξη

Γραμματεία Τμήματος Φυσικής

τηλ: 2310 998150, 2310 998550

mail: pms@physics.auth.gr