Διαδικασία εισαγωγής νέων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Ηλεκτρονική Φυσική – Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η)” λειτουργεί από το 1965 και είναι το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που λειτούργησε στο ΑΠΘ. Το νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών που λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2018 είναι σχεδιασμένο με βάση τις σημερινές τάσεις της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και τις διαγραφόμενες συνθήκες απασχόλησης των εξειδικευμένων αποφοίτων του. Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις εξής κατευθύνσεις:

  • Ηλεκτρονική
  • Τηλεπικοινωνίες.

Για το ΠΜΣ δεν απαιτούνται δίδακτρα. Ένας αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών συμμετέχει στα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και στο Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών. Σκοπός του Π.Μ.Σ. “Ηλεκτρονική Φυσική – Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η)” είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων υψηλού επιπέδου με ανεπτυγμένες δεξιότητες στην Ηλεκτρονική και τις Τηλεπικοινωνίες. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν ικανότητες που τους επιτρέπουν:

 • την ανάλυση και σχεδίαση αναλογικών και ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και συστημάτων,
 • την ανάπτυξη συστημάτων και τεχνικών για ηλεκτρονικές μετρήσεις μεγεθών και συστήματα αισθητήρων,
 • την αρχιτεκτονική σχεδίαση και τη μελέτη ψηφιακών και ενσωματωμένων συστημάτων,
 • την ανάλυση και σχεδίαση κεραιών,
 • την ανάπτυξη συστημάτων ραδιοεπικοινωνίας
 • την εκτίμηση της ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης από συστήματα εκπομπής μέσω εξειδικευμένων μετρήσεων,
 • την αξιολόγηση ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών διατάξεων ως προς την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
 • την ανάπτυξη και χρήση εξειδικευμένου λογισμικού σχεδίασης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων τηλεπικοινωνίας.

Επιπλέον, οι απόφοιτοι αποκτούν την ικανότητα να εργάζονται, είτε αυτόνομα, είτε ομαδικά, σε ερευνητικές δραστηριότητες, σε πολλές περιπτώσεις στα πλαίσια διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, να αναζητούν νέες γνώσεις και να ενημερώνονται βιβλιογραφικά για τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης, να παρουσιάζουν και να υποστηρίζουν το έργο τους σε τρίτους. Στη διάρκεια των 57 ετών λειτουργίας του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από 870 Ηλεκτρονικοί Φυσικοί  (Ραδιοηλεκτρολόγοι) οι οποίοι καλύπτουν θέσεις σε εταιρείες παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που δραστηριοποιούνται στις Τηλεπικοινωνίες, την Ηλεκτρονική και την Πληροφορική. Επίσης, μεγάλο μέρος των αποφοίτων εργάζεται σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι διπλωματούχοι του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής έχουν μέσο χρόνο επαγγελματικής αποκατάστασης 6 μήνες. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία) είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης  και θεωρείται προϋπόθεση για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α. Μετά την απόκτηση του ΜΔΕ, οι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ).