Η κατεύθυνση των Τηλεπικοινωνιών στοχεύει στην ειδίκευση των φοιτητών

  • στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα,
  • στο σχεδιασμό και κατασκευή συστημάτων κεραιών,
  • στα μικροκυματικά συστήματα,
  • στις ασύρματες επικοινωνίες
  • στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και
  • στον εμβιοηλεκτρομαγνητισμό

Πληροφορίες ανά εξάμηνο και διδασκόμενο μάθημα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

Επιλέγεται ένα (1) από τα μαθήματα επιλογής