53 χρόνια συνεισφοράς στην εκπαίδευση και την έρευνα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Ηλεκτρονικής Φυσικής – Ραδιοηλεκτρολογίας (Ρ/Η) ξεκίνησε ως μονοετές οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών το 1965. Αξίζει να τονισθεί ιδιαίτερα, ότι εκείνη την εποχή σε κανένα άλλο τμήμα του ΑΠΘ δεν λειτουργούσαν Μεταπτυχιακά Προγράμματα.

Το 1970 το πρόγραμμα σπουδών έγινε διετές ενώ το 1993 με βάση μια νέα αναμόρφωση διαχωρίστηκε στις κατευθύνσεις Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικής.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 λειτουργεί νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο σχεδιάστηκε με βάση τις σημερινές και μελλοντικές διαγραφόμενες συνθήκες της αγοράς. (ΦΕΚ λειτουργίας)

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία) που χορηγεί το ΠΜΣ είναι, μαζί με το αντίστοιχο ΠΜΣ του ΕΚΠΑ, το μοναδικό αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και θεωρείται προϋπόθεση για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α.

Στη διάρκεια των 53 ετών λειτουργίας του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) έχουν αποφοιτήσει πάνω από 820 Ραδιοηλεκτρολόγοι οι οποίοι έχουν καλύψει θέσεις σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικής του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και θέσεις σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Τις προηγούμενες δεκαετίες ο κύριος χώρος απασχόλησης των αποφοίτων του ήταν υπηρεσίες και τεχνικές εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ΔΕΗ, ΟΤΕ, δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Στη συνέχεια (την τελευταία δεκαπενταετία) οι απόφοιτοί του απασχολούνται κυρίως (έως αποκλειστικά) σε τεχνολογικές θέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Το ΦΕΚ ίδρυσης του μεταπτυχιακού

Ο πρώτος φοιτητής του μεταπτυχιακού