ΤMHMA ΦΥΣΙΚΗΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

DEPARTMENT OF PHYSICS

Aristotle University of Thessaloniki 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ηλεκτρονικης Φυσικης (Ραδιοηλεκτρολογιας) 

Program of Postgraduate Studies in

Electronic Physics (Radioelectrology)

Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ
54124, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:2310 998430
Γραμματεία:   2310 998550
Fax:             2310 998069
e-mail:elecom@physics.auth.gr 

Facebook:  elecom.auth

Dept. of Physics, AUTh
54124, Thessaloniki,
Greece

Info: +302310 998430
Sec. Office: +302310 998550
Fax: +302310 998069
e-mail:elecom@physics.auth.gr 

Facebook:  elecom.auth 


Π ί ν α κ α ς  ε ι σ α κ τ έ ω ν 
 2 0 1 7 - 2 0 1 8

Νέο πρόγραμμα σπουδών (Ιούνιος 2016)

 

 

                                                                                             

Number of visitors since 6-6-2005