ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL

Βαφειάδης – Σίνογλου Ηλίας

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 2310 998178 vafiadis@auth.gr

Γούδος Σωτήριος

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (+30) 2310998392 sgoudo@physics.auth.gr

Δασυγένης Μηνάς

ΛΕΚΤΟΡΑΣ (+30) 2461056534 mdasygenis@uowm.gr

Δημητριάδης Χαράλαμπος

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (+30) 2310 8094 cdimitri@auth.gr

Κάιφας Θεόδωρος

Ε.ΔΙ.Π. (+30) 2310 998430 kaifas@auth.gr

Κορδάς Κωνσταντίνος

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (+30) 2310 994121 kostas.kordas@cern.ch

Κωνσταντάκος Βασίλειος

Δρ. - bkons@physics.auth.gr

Λαόπουλος Θεόδωρος

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ (+30) 2310 998215 laopoulos@physics.auth.gr

Μπαλτζής Κωνσταντίνος

Ε.ΔΙ.Π. (+30) 2310 998285 kmpal@physics.auth.gr

Μπάμπας Δημήτριος

Ε.ΔΙ.Π. (+30) 2310 998430 babas@auth.gr

Νικολαϊδης Σπυρίδων

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ (+30) 2310 998078 snikolaid@physics.auth.gr

Παππάς Ηλίας

Ε.ΔΙ.Π. (+30) 2310 998902 ilpap@auth.gr

Σαμαράς Θεόδωρος

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ (+30) 2310 998232 theosama@auth.gr

Σάχαλος Ιωάννης

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (+30) 2310 998069 sahalos@auth.gr

Σιακαβάρα Αικατερίνη

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ (+30) 2310 998055 skv@auth.gr

Σίσκος Στυλιανός

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ (+30) 2310 998056 siskos@physics.auth.gr

Σιώζιος Κωνσταντίνος

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (+30) 2310 998774 ksiop@auth.gr

Φίλτρο Προσωπικού