Τo διδακτικό προσωπικό αποτελείται από έντεκα μέλη ΔΕΠ, έναν ομότιμο καθηγητή, τέσσερα μέλη ΕΔΙΠ και ένα Δρ. Φυσικό Ραδιοηλεκτρολόγο.

Προέρχεται από

 • τον Τομέα Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Εργαστήριο Ηλεκτρονικής),
 • τον Τομέα Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος (Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών), και
 • από μέλη άλλων Τομέων του Τμήματος Φυσικής και άλλων πανεπιστημιών.

Επίσης συνεργάζονται για συνεπίβλεψη διπλωματικών εργασιών μέλη των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Τα μέλη των Εργαστηρίων Ηλεκτρονικής και Ραδιοεπικοινωνιών αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα που άπτεται άμεσα του αντικειμένου του ΠΜΣ.  Ενδεικτικά αναφέρονται οι τομείς της ερευνητικής δραστηριότητας των δύο εργαστηρίων:

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

 • Ανάπτυξη Συστημάτων Ηλεκτρονικών Μετρήσεων και Ελέγχου
 • Σχεδιασμός Αναλογικών/Μικτών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
 • Σχεδιασμός Ψηφιακών Κυκλωμάτων και Συστημάτων
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενσωματωμένων συστημάτων

Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών

 • Ασύρματες Επικοινωνίες – Τηλεπικοινωνίες
 • Εφαρμοσμένος και Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός
 • Κεραίες – Μικροκύματα
 • Βιοϊατρική Τεχνολογία
 • Εμβιοηλεκτρομαγνητισμός
 • Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα