ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, και ώρα 11:30 στην αίθουσα διδασκαλίας του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Εργ. Ραδιοεπικοινωνιών – 4ος όροφος του κτιρίου της ΦΜΣ),, θα παρουσιαστεί η  διπλωματική εργασία του κ. Αντωνίου Μανιάκα με θέμα:

«Σχεδίαση Κεραιών – Ετικετών RFID για χρήση σε Μεταλλικά Αντικείμενα»