ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019, και ώρα 10:00 η κ. Κουτσογιάννη Ειρήνη θα αναπτύξει στην αίθουσα διδασκαλίας του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής,, τη διπλωματική της εργασία με θέμα:

“Σχεδιασμός βασικών ψηφιακών κυκλωμάτων με χρήση memristors, αξιοποιώντας τη λογική IMPLY”