ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, και ώρα 13:00 στην αίθουσα διδασκαλίας του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Εργ. Ραδιοεπικοινωνιών – 4ος όροφος του κτιρίου της ΦΜΣ),, θα παρουσιαστεί η  διπλωματική εργασία του κ. Παύλου Δοάνη με θέμα:

«Waveform design for optimal wireless power transfer using evolutionary algorithms»