ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019, και ώρα 12:00 στην αίθουσα Α2.13 του νέου κτιρίου («γυάλινο κτίριο»),, θα παρουσιαστούν οι εξής διπλωματικές εργασίες:

  1. της κ. Αγοραστού Ζωής με θέμα:

«Power extraction circuit for DC/DC converter Maximum Power Point Tracking in solar energy harvesting applications»

  1. της κ. Αργυρού Αικατερίνας με θέμα:

«Μελέτη και υλοποίηση κυκλώματος συγκομιδής ενέργειας από πιεζοηλεκτρικό υλικό»

  1. του κ. Αξιώτη Κωνσταντίνου με θέμα:

«Υλοποίηση αλγορίθμου Wavelets σε FPGA με τη χρήση τεχνικών High-Level Synthesis»