Περιγραφή Μαθήματος


1. Εισαγωγή στις Δορυφορικές Επικοινωνίες (2 ώρες)

Ιστορική Αναδρομή, Οικονομικά στοιχεία, Ανάπτυξη των Δ.Ε., Οργάνωση συστήματος Δ.Ε., Τύποι Τροχιάς, Αρχιτεκτονικές Δικτύων, Εφαρμογές – Υπηρεσίες, ESA – τα προγράμματα του Εργαστηρίου Ραδιοεπικοινωνιών

2. Ανάλυση Ραδιοζεύξεων (6 ώρες)

Χαρακτηριστικές παράμετροι κεραίας, Διάδοση σε πραγματικές συνθήκες, Θόρυβος και Λόγος Σήματος προς Θόρυβο στην είσοδο του δέκτη, Περιορισμοί στο σχεδιασμό της ραδιοζεύξης: Επιδράσεις του μέσου μετάδοσης και αντιστάθμισή τους – κανονιστικό πλαίσιο – λειτουργικοί περιορισμοί, Συνολική απόδοση ραδιοζεύξης, Παρεμβολές.

3. Σήματα Βασικής Ζώνης και Ποιότητα Υπηρεσιών (QoS) (3 ώρες)

Ψηφιακή Τηλεφωνία, Τηλεόραση – DVB-S , Ραδιοφωνία – DAB, Δεδομένα, Στόχοι απόδοσης, Διαθεσιμότητα υπηρεσίας, Χρόνος μετάδοσης

4. Τεχνικές Επικοινωνίας (3 ώρες)

Ψηφιακή μετάδοση, Κρυπτογράφηση – Κωδικοποίηση καναλιού – Διασπορά Ενέργειας – Διαμόρφωση, Πιθανότητα σφάλματος, Φασματική Απόδοση, Αποκωδικοποίηση και Διόρθωση Σφαλμάτων

5. Πολλαπλή Πρόσβαση (4 ώρες)

Διακίνηση κλήσεων, Απόδοση τεχνικής πολλαπλής πρόσβασης, FDMA, TDMA, CDMA, Σταθερή και κατ’ απαίτηση εκχώρηση, Τυχαία πρόσβαση

6. Δίκτυα Δορυφόρων Πολλαπλής Δέσμης (2 ώρες)

Δορυφόροι Πολλαπλής Δέσμης (επανάχρηση συχνότητας, τεχνικές διασύνδεσης), Διασύνδεση με σάρωση δέσμης, Διαδορυφορικές ζεύξεις.

7. Δίκτυα Δορυφόρων με Αναγέννηση Σήματος (2 ώρες)

Ραδιοζεύξη μέσω αναγεννητή, επεξεργασία σήματος πάνω στον δορυφόρο, Μεταγωγή

8. Ωφέλιμο φορτίο επικοινωνίας (4 ώρες)

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά, Οργάνωση επαναλήπτη, Κάλυψη και τεχνικά χαρακτηριστικά κεραιών. HELLASAT

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΗΦΤ 301

Μάθημα:  Μαθήματα Κατεύθυνσης

Εξάμηνο:  Τρίτο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   2

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  8

Διδάσκοντες:  Ι. Σάχαλος, Δ. Μπάμπας