ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ηλεκτρονικης Φυσικης (Ραδιοηλεκτρολογιας)

 

Γενικά

 

 

Ιστορικό
Υποδομή
Συνεργαζόμενοι φορείς
Σταδιοδρομία

 

1. Γενικές Πληροφορίες

Το ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) λειτουργεί από το 1965. Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 λειτουργεί με αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι διετές και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις εξής δύο κατευθύνσεις:

α) Ηλεκτρονική Τεχνολογία Κυκλωμάτων και

β) Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών.

Μετά την απόκτηση του ΜΔΕ, οι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ). 

Στο ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Διοίκησης Τεχνολογίας, καθώς και των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών των Πολυτεχνικών Σχολών, του εσωτερικού ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων επίσημα από το Ελληνικό κράτος ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Το ΜΔΕ στην Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία) είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και θεωρείται προϋπόθεση για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α.

Το νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Το πρόγραμμα μαθημάτων συμπληρώνεται κάθε χρόνο με ένα πρόγραμμα διαλέξεων εξωτερικών ειδικών επιστημόνων είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Επίσης πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκδρομές σε παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις  τεχνολογίας ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνιών. 

Το ΠΜΣ έχει επιστολές ενδιαφέροντος εκπαιδευτικής συνεργασίας τουλάχιστον 20 επιλεγμένων επιχειρήσεων, γεγονός που αναδεικνύει την αναγνώριση του επιπέδου σπουδών του.

 

2. Οργάνωση - Διδάσκοντες

Το ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) διοικείται σύμφωνα με το σχετικό νομικό πλαίσιο από την Γ.Σ. και τα όργανα διοίκησης του τμήματος Φυσικής. Τη θέση του Διευθυντή Σπουδών του ΠΜΣ κατέχει σήμερα ο Καθηγητής κ. Στυλιανός Σίσκος.

Το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού φόρτου ανατίθεται σε μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) με άλλα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, μέρος της διδασκαλίας των μαθημάτων έχει αναληφθεί από διακεκριμένους καθηγητές και ερευνητές

 

3. Αξιολόγηση

Η διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος συνολικά, και του περιεχομένου των μαθημάτων ειδικότερα, εφαρμόζεται σε δύο χώρους:

Εσωτερική: ερωτηματολόγια έκφρασης γνώμης για φοιτητές, και 

Εξωτερική: ερωτηματολόγια σε υπευθύνους φορέων απασχόλησης των αποφοίτων. 

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την καταγραφή - ανάλυση των στοιχείων αλλά και την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών καινοτομιών και των αποτελεσμάτων τους σε διεθνές επίπεδο, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

  

Home ] Up ] [ Γενικά ] Πρόγραμμα Σπουδών ] Διδάσκοντες ] Φοιτητές - Απόφοιτοι ] Nέα - Συνδέσεις ] Χρήσιμα αρχεία ]


Υπεύθυνος σελίδας: Δ. Μπάμπας 
Στείλτε mail στο
babas@auth.gr με ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τη σελίδα.
Copyright © 2002 ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας)
Τελευταία ενημέρωση: 21-09-2017